“Mystery shopper” yəni “Gizli müştəri” haqqında

☝️Tutalım siz göstərilən xidmətin keyfiyyətini qaldıra və satışı artırmaq istəyini gerçəkləşdirmək istəyirsiniz... Biz sizə nə təklif edə bilərik?
👍Yaxın oturun, çünki sizinlə gizli. söhbətimiz var...
🔎“Mystery shopper” yəni “Gizli müştəri” haqqında xəbəriniz var? Baxın, “Gizli müştəri” xidmətini adətən biznes sahibləri və ya satışa cavabdeh şəxs sifariş edir.
☝️Bu xidmət nə üçündür? Şirkət tərəfindən göstərilən xidmətin səviyyəsini, işçilərin fərdi bacarıqlarını, onların güclü və zəif tərəflərini üzə çıxarmaq gizli müştərinin əsas vəzifəsidir.
💥Siz sifarişi verin, qalanı bizlikdir! Ssenaridən tutmuş son hesabata qədər!
☺️Hə, heç kim bilməyəcək...